Đối Tác

 

Danh sách các đối tác bán lẻ chính:

  1. Hệ thống siêu thị bếp Vũ Sơn ( Toàn Quốc )
  2. Hệ thống của hàng Bếp Việt (Toàn Quốc )
  3. Trung tâm Bếp gas - Điện gia dụng Khánh Băng (Vĩnh Long)
  4. Điện Máy Giá Sỉ  ( Bình Chánh )